Impresum

Festival Mediteranskog Filma Split

Matoševa 34, 21000 Split, Croatia

Email: info@fmfs.hr, Web: www.fmfs.hr, Telefon: +385 21 232 442 

Direktor: Alen Munitić, Izvršni direktor: Goran Akrap

Udruga je registrirana pod brojem: 17004270 kod Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji