Usluga IT servisa 1 radni sat Usluga IT servisa 1 radni sat
125,00 kn
16,59 €
Usluga IT servisa 1 radni sat Usluga IT servisa 1 radni sat
125,00 kn
16,59 €

Razne IT usluge po dogovoru u trajanju od jednog radnog sata.

Preuzimanje
Preuzimanje u Zagrebu ili dostava po dogovoru.
Reklamacije
Reklamacije se uvažavaju sukladno izjavi na izdanom računu.