Usluga komplet backup PC računala Usluga komplet backup PC računala
499,00 kn
66,23 €
Usluga komplet backup PC računala Usluga komplet backup PC računala
499,00 kn
66,23 €
Preuzimanje
Preuzimanje u Zagrebu ili dostava po dogovoru.
Reklamacije
Reklamacije se uvažavaju sukladno izjavi na izdanom računu.