Usluga komplet backup PC računala Usluga komplet backup PC računala
66,23 €
499,01 kn
Usluga komplet backup PC računala Usluga komplet backup PC računala
66,23 €
499,01 kn
Preuzimanje
Preuzimanje u Zagrebu ili dostava po dogovoru.
Reklamacije
Reklamacije se uvažavaju sukladno izjavi na izdanom računu.