Corpus RC Pro e10 Corpus RC Pro e10
2.986,14 €
22.499,07 kn
Corpus RC Pro e10 Corpus RC Pro e10
2.986,14 €
22.499,07 kn
Corpus RC Pro e10 (s 10 sati edukacije, doživotna licenca, verzija: 2020)

CORPUS RC PRO

Osnovne funkcije:

 • dizajn elemenata
 • uređenje interijera
 • ponuda za kupca
 • digitalna narudžba pločastog materijala
 • kalkulacija troškova
 • optimizacija krojenja
 • izrada vlastitih dekora
 • bušenje
 • izvoz za vanjske optimizatore krojenja
 • izrada tehničke dokumentacije
 • detaljne kalkulacije i troškovnici
 • ručni unos krojnih lista
 • zaštita elemenata od neovlaštene upotrebe
 • Corpus skriptni jezik

Dizajn elemenata sadrži (za razliku od Light verzije) krivolinijsko izrezivanje i kotiranje što proširuje kreativnost dizajnera i bitno olakšava rad. Ako se radi o industrijskom dizajnu i pripremi elementa za proizvodnju bitan je i rad s potrošnim materijalima (okovima) te dodatne mogućnosti u pripremi elemenata za maloprodaju.

Uređenje interijera je jedna od najbitnijih prodajnih funkcija Corpusa RC. U slučaju Corpusa RC Pro ova funkcija je oplemenjena mogućnošću izrade novih elemenata u bilo kojem trenutku i sa bilo kojom razinom detalja.

Ponuda u Corpusu RC Pro je standardizirana i omogućava jednostavne prilagodbe kao što su promjena informacija o trgovcu. Oni kojima ovakav izgled dokumenta nije zadovoljavajući mogu naručiti potpuno drugačiji, prilagođen vlastitim potrebama.

Narudžba pločastog materijala je posebni dokument u digitalnom obliku. Njime se naručuje pločasti materijal i usluga rubljenja u drvnom centru. Ovakav način naručivanja skraćuje vrijeme i umanjuje mogućnost pogrešaka pri naručivanju.

Kalkulacija troškova se izvodi na temelju utrošenog materijala u nekom projektu. Može se računati za cijeli projekt i za svaki element posebno. Osim troškova materijala u kalkulacijama se mogu proračunati i troškovi usluga kao što su rubljenje, piljenje, krivolinijsko izrezivanje, bušenje i sl.
Optimizacija krojenja je sastavni dio Corpusa RC Pro. Grafički prikaz optimizacije omogućava krojenje na “običnim” raskrajačima, a eksport optimizacije se može koristiti i za nesting krojenje.
Izrada vlastitih dekora pločastih materijala omogućava izmjenu postojećih dekora i kreiranje novih dekora materijala.
Bušenje rupa se može obaviti, ovisno o želji korisnika, na nekoliko načina. Klasičnim se bušenjem određuju rupe na već dizajniranim pojedinačnim elementima. Ukoliko se radi o vrlo specifičnim elementima koji se ne ponavljaju često u proizvodnji ovo je praktičan i brz način bušenja. Bušiti se može i pomoću makro naredbi. Radi se o posebnim, parametarskim naredbama koje definiraju načine spajanja pojedinih dasaka. Makro naredbe se pišu unaprijed, a kasnije se primjenjuju na elementima. Makro naredbe imaju nekoliko bitnih karakteristika:
mogu biti inteligentne i bušenje prilagođavati raznim situacijama
mogu samostalno dodavati potrošni materijal (okov)
program može samostalno primjenjivati makro naredbe kod kreiranja novih elemenata i dodavanja dasaka.

Izvoz za vanjske optimizatore krojenja je neophodan ako se u proizvodnji koristi CNC raskrajač. Gotovo svaki CNC raskrajač je opremljen strogo namjenskim programom koji radi optimizaciju krojenja detaljno podešenu prema karakteristikama stroja. U takvim situacijama Corpus RC Pro izvozi podatke o potrebnim komadima za proizvodnju, a program CNC raskrajaća ih uzima i na temelju njih radi vlastitu optimizaciju.

Izrada tehničke dokumentacije je moguća ipotrebom modula Meta Reporter, pomoću kojeg se sakupljaju različiti podaci iz programa kao što su nacrti, tlocrti, kotiranje, detalji krivolinijskog izrezivanja i sl., i prezentiraju u jedinstvenom dokumentu zajedno sa proizvoljnim tekstualnim opisima i tablično prikazanim podacima u sastavnicama. Time se dobija mogućnost izrade radioničkih crteža, tehničkih specifikacija i svih vrsta nacrta.

Detaljne kalkulacije i troškovnici omogućavaju prikupljane podataka o materijalnim troškovima u dokument pomoću kojeg se izađuju detaljne ponude ili procjene troškova. Intervencija je moguća za svaku pojedinu stavku troškova, uključujući njihovu korekciju pomoću proizvoljno napravljenih parametara za popust i obračunavanja dodatnih troškova. Moguće je koristiti bilo kakve vrste popusta kao što su popust na količinu, popust za gotovinsko plaćanje i sl. Na jednaki način se mogu obračunavati i dodatni troškovi kao što su usluga rezanja, naknadne obrade, ljepljenja, bušenja, transporta i sl. Osim korištenja unaprijed zadanih troškova, korisnik može sam kreirati i upotrebljavati svoje vrste troškova koji se mogu računati u obliku postotka, na temelju komada ili neke druge jedinice mjere ili se mogu dodavati u fiksnim iznosima.

Zaštita elemenata od neovlaštene upotrebe ili kriptiranje omogućava da se pojedinim elementima dozvoli izvršavanje samo na onim programima koji imaju određeni serijski broj ključa. Razlozi su jednostavni. Ako je višednevni ili čak višemjesečni trud uložen u dizajn elemenata ne bi bilo dobro da te iste elemente koriste oni kojima nisu namijenjeni. Eventualna krađa je kriptiranjem elemenata potpuno onemogućena jer su takvi elementi zaštićeni i od gledanja, a ne samo od upotrebe.

Corpus Skriptni jezik je programski jezik koji se izvršava u Corpusu na zahtjev korisnika ili prilikom nekih unaprijed određenih situacija. Programi koji se pišu u skriptnom jeziku se zovu skripte. Skripte koriste standardne naredbe programskog jezika Pascal i posebne naredbe i parametre Corpusa. Konačni rezulat je proširenje mogućnosti Corpusa prema željama korisnika.

Ručni unos krojnih lista je modul koji omogućava unos utrošenog pločastog materijala i rubnih traka. Unatoč tome što Corpus sam kreira krojne liste na temelju svakog projekta, ponekad je potrebno da se krojna lista napravi ili dopuni bez učitavanja ili kreiranja novog namještaja. To je i cilj ovog modula.

Preuzimanje
Preuzimanje u Zagrebu ili dostava po dogovoru.
Reklamacije
Reklamacije se uvažavaju sukladno izjavi na izdanom računu.