Corpus RC Standard e10 Corpus RC Standard e10
2.090,26 €
15.749,06 kn
Corpus RC Standard e10 Corpus RC Standard e10
2.090,26 €
15.749,06 kn
Corpus RC Standard e10 (s 10 sati edukacije, doživotna licenca, verzija: 2020)  

CORPUS RC STANDARD

Osnovne funkcije: 

  • dizajn elemenata,
  • uređenje interijera,
  • ponuda za kupca,
  • digitalna narudžba pločastog materijala,
  • kalkulacija troškova,
  • optimizacija krojenja,
  • Corpus skriptni jezik.

Dizajn elemenata sadrži (za razliku od Light verzije) krivolinijsko izrezivanje i kotiranje što proširuje kreativnost dizajnera i bitno olakšava rad. Ako se radi o industrijskom dizajnu i pripremi elementa za proizvodnju bitan je i rad s potrošnim materijalima (okovima) te dodatne mogućnosti u pripremi elemenata za maloprodaju.

Uređenje interijera je jedna od najbitnijih prodajnih funkcija Corpusa RC. U slučaju Corpusa RC Standard, ova funkcija je oplemenjena mogućnošću izrade novih elemenata u bilo kojem trenutku i sa bilo kojom razinom detalja.

Ponuda u Corpusu RC je standardizirana i omogućava jednostavne prilagodbe kao što su promjena informacija o trgovcu. Oni kojima ovakav izgled dokumenta nije zadovoljavajući mogu naručiti potpuno drugačiji, prilagođen vlastitim potrebama.

Narudžba pločastog materijala je posebni dokument u digitalnom obliku. Njime se naručuje pločasti materijal i usluga rubljenja u drvnom centru. Ovakav način naručivanja skraćuje vrijeme i umanjuje mogućnost pogrešaka pri naručivanju.

Kalkulacija troškova se izvodi na temelju utrošenog materijala u nekom projektu. Može se računati za cijeli projekt i za svaki element posebno. Osim troškova materijala u kalkulacijama se mogu proračunati i troškovi usluga kao što su rubljenje, piljenje, krivolinijsko izrezivanje, bušenje i sl.

Optimizacija krojenja je sastavni dio Corpusa RC Standard. Grafički prikaz optimizacije omogućava krojenje na “običnim” raskrajačima, a eksport optimizacije se može koristiti zanesting krojenje.
Ova verzija se može nadograđivati dodatnim modulima kao što su bušenje rupa, eksport za vanjske optimizatore krojenja, detaljne kalkulacije troškova, definiranje vlastitih pločastih materijala (dekora), zaštita izrađenih elemenata od kopiranja, izrada radioničkih nacrta itd.

Preuzimanje
Preuzimanje u Zagrebu ili dostava po dogovoru.
Reklamacije
Reklamacije se uvažavaju sukladno izjavi na izdanom računu.