Corpus RC Edukacija korisnika – 40 sati Corpus RC Edukacija korisnika – 40 sati
8.999,10 kn
Corpus RC Edukacija korisnika – 40 sati Corpus RC Edukacija korisnika – 40 sati
8.999,10 kn
Edukacija korisnika – 40 sati
Preuzimanje
Preuzimanje u Zagrebu ili dostava po dogovoru.
Reklamacije
Reklamacije se uvažavaju sukladno izjavi na izdanom računu.