Corpus RC Edukacija korisnika – 10 sati Corpus RC Edukacija korisnika – 10 sati
2.531,25 kn
335,95 €
Corpus RC Edukacija korisnika – 10 sati Corpus RC Edukacija korisnika – 10 sati
2.531,25 kn
335,95 €
Edukacija korisnika – 10 sati
Preuzimanje
Preuzimanje u Zagrebu ili dostava po dogovoru.
Reklamacije
Reklamacije se uvažavaju sukladno izjavi na izdanom računu.