Impresum

Tvrtka

MASQUERADE d.o.o. za usluge MASQUERADE d.o.o.

Sjedište/adresa

Zagreb (Grad Zagreb)
Ulica Pavla Šubića 40

Temeljni kapital

20.000,00 kuna

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja

* dizajn novih medija (multimedija) * računalne i srodne djelatnosti * izrada i održavanje web stranica * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga * univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija * usluga s posebnom tarifom * djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga * djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija * djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa * djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija * audiovizualne djelatnosti * djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela * promet audiovizualnih djela * javno prikazivanje audiovizualnih djela * komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja * energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi * stručni poslovi prostornog uređenja * djelatnost upravljanja projektom gradnje * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize * djelatnost ispitivanja * djelatnost prethodnih istraživanja * posredovanje u prometu nekretnina * poslovanje nekretninama * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina * uređenje i održavanje krajolika * poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta * fotografske djelatnosti * modni dizajn * industrijski dizajn * grafički dizajn * uređenje interijera * usluge prevođenje * poduka iz stranih jezika * poduka iz hrvatskog jezika * administrativne djelatnosti * detektivska djelatnost * organiziranje koncerata, revija, zabavnih igara, priredaba, sajmova, seminara, tečajeva, kongresa i promocija, * priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela) * djelatnost nakladnika * distribucija tiska * djelatnost javnog informiranja * izdavačka djelatnost * priprema i izrada tiskarske forme * tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, te djelovodnika, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih komercijalnih publikacija * umnožavanje snimljenih zapisa * prerada drva * proizvodnja papira i kartona * proizvodnja namještaja * proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala * proizvodnja proizvoda od papira i kartona * kupnja i prodaja robe * pružanje usluga u trgovini * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu * zastupanje inozemnih tvrtki * usluge informacijskog društva * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja * promidžba (reklama i propaganda) * skladištenje robe * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering) * turističke usluge u nautičkom turizmu * turističke usluge u zdravstvenom turizmu * turističke usluge u kongresnom turizmu * turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma * turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) * usluge turističkog ronjenja * usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge * računovodstveni poslovi * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe * agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu * održavanje i popravak motornih vozila * upravljačke djelatnosti holding-društava * sportska priprema * sportska rekreacija * sportska poduka * organiziranje sportskog natjecanja * vođenje sportskih natjecanja * upravljanje i održavanje sportskom građevinom * poduka iz područja informatike * frizerski saloni i saloni za uljepšavanje * djelatnost za njegu i održavanje tijela * djelatnosti za poboljšanje kvalitete života * proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova * proizvodnja proizvoda od metala * popravak, montaža i održavanje energetskih i industrijskih postrojenja * proizvodnja proizvoda od plastike * proizvodnja stakla i proizvoda od stakla * kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala * obrada i prevlačenje metala * strojna obrada metala * proizvodnja alata * popravak strojeva * ugradnja industrijskih strojeva i opreme * ugradnja, popravak i održavanje namještaja * proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa * proizvodnja proizvoda od gline * proizvodnja proizvoda od porculana i keramike * proizvodnja električne opreme * proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča * proizvodnja računala i periferne opreme * proizvodnja komunikacijske opreme * proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju * proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju * proizvodnja telekomunikacijskih i radijskih uređaja i prateće opreme * popravak elektroničke i optičke opreme * popravak električne opreme * popravak računala i komunikacijske opreme * popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo * gradnja brodova, čamaca i plutajućih objekata * popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova * proizvodnja nakita i srodnih proizvoda * proizvodnja bižuterije * proizvodnja suvenira * proizvodnja igara i igračaka * pogrebnička djelatnost * proizvodnja glazbenih instrumenata * proizvodnja sportske opreme * proizvodnja električne energije * prijenos električne energije * distribucija električne energije * organiziranje tržišta električne energije * opskrba električnom energijom * trgovina električnom energijom * trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom * promet na veliko veterinarsko-medicinskih proizvoda * promet na malo veterinarsko-medicinskih proizvoda * promet medicinskog proizvoda na veliko * promet medicinskih proizvoda na malo * uvoz medicinskih proizvoda * djelatnost željezničkog prijevoza * javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu * međunarodni linijski pomorski promet * povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu * prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima * čišćenje svih vrsta objekata * geodetska djelatnost * istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranim tvrtkama u Republici Hrvatskoj.

 

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 07.08.2019. godine.