A.F15 Kemijska olovka Orah, gun metal A.F15 Kemijska olovka Orah, gun metal
249,00 kn
A.F15 Kemijska olovka Orah, gun metal A.F15 Kemijska olovka Orah, gun metal
249,00 kn

Materijal: drvo, ORAH – Europa.
Postoje 21 vrsta oraha koje rastu od Amerike do Japana, poznat je perzijski orah. U Europi se uzgaja kao jestiva biljka, otporan je na gradska onečišćenja, brzo raste a može živjeti do 400 godina.

Tip: SLIMLINE FANCY.
Tradicionalna linija kemijskih olovki koja omogućuje bezbroj kombinacija raznih oblika tako da je svaka koju držite u ruci jedinstvena i neponovljiva.

Dostava
DPD Hrvatska

DOSTAVA
Dostava se vrši DPD Croatia kurirskom službom, trošak dostave se priopćava prilikom naručivanja kod svakog pojedinog proizvoda, te ukupni troškovi dostave u slučaju naručivanja više proizvoda. Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi. Subota i nedjelja nisu uključene u vrijeme dostave. Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavljaču koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete.
Reklamacije
PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je Kupcu roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Prije isteka roka za jednostrani Raskid ugovora kupac je dužan obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskida ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor.
Kupac može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ili drugu nedvosmislenu izjavu o raskidu ispuni i pošalje trgovcu elektroničkim putem na e-mail adresu: hello@brand-o.net ili na adresu Studio minimo d.o.o. , Ivana Gundulića 21, 21000 Split
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, Prodavatelj će dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove dostave, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Troškove povrata robe snosi Kupac. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu ste nam dužni vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu. Robu vratite poštom na dokaziv način na adresu Studio minimo d.o.o., Split, Ivana Gundulića 21. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete na dokaziv način (preporučeno sa pošiljkom) robu osobno nama u našem sjedištu. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora
Kolačići (cookies) nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje kolačića.