Uvjeti korištenja

Opći uvjeti korištenja - Prihvatitelj kartica

Naša banka prihvatitelj kartica ima vlastite uvjete korištenja, koji su jednako važni kao i naši Uvjeti korištenja. Uvjete korištenja Prihvatitelja kartica (na engleskom jeziku) možete preuzeti sa sljedeće poveznice:

Wirecard Bank - Terms and Conditions for Card Acceptance

Opći uvjeti korištenja

Ovaj Ugovor sklopljen je između vas ("Trgovac", "vi", "vas", "vaš") i društva AGENT CASH LTD, ("AgentCASH", "mi", "nas", "naš") i njime se utvrđuju uvjeti za pružanje usluga kako je definirano u nastavku. U Ugovoru se također navode prava banke prihvatitelja kartica na način kako to od nas zahtijevaju pravila kartičnih shema. Za prihvat kartica potrebno je potpisati zaseban ugovor s bankom prihvatiteljem ("Ugovor s prihvatiteljem kartica"). Ako je bilo koji ugovor s Prihvatiteljem u konfliktu s ovim Ugovorom, Ugovor s Prihvatiteljem prevladat će u mjeri potrebnoj za rješavanje konflikta.

Podaci o AgentCASH-u

AGENT CASH LTD društvo je s ograničenom odgovornošću registrirano u Engleskoj i Walesu pod brojem 09283111 sa sjedištem na adresi 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, Ujedinjeno Kraljevstvo.

Usluge koje pruža AgentCASH

U skladu s uvjetima ovog Ugovora, AgentCASH pruža tehničke usluge, čitač kartica ("Čitač kartica") i daje dozvolu za korištenje mobilne softverske aplikacije ("Softver"), koja omogućava prihvaćanje i procesiranje naplata koristeći metode plaćanja i platne kartice navedene na našoj web stranici ("Platne kartice"). Čitač kartica obrađuje podatke pohranjene na platnoj kartici ("Podaci kartice"). Softver generira podatke potrebne za iniciranje transakcije ("Podaci transakcije") i zatim podatke transakcije prosljeđuje banci prihvatitelju kartica na obradu (kao što je definirano u nastavku). Banka prihvatitelj koristi Podatke transakcije radi iniciranja platne transakcije i prijenosa odgovarajućeg iznosa na vaš bankovni račun.

Pružanje tehničkih usluga, Čitača kartica i Softvera nazivamo "Usluge".

Banka prihvatitelj kartica od isplaćenog će iznosa odbiti naknadu za platnu uslugu kao što je navedeno na našoj web-stranici. Prihvatitelj kartica može prema vlastitom nahođenju, vodeći se financijskim i operativnim rizicima poslovanja s Trgovcem te volumenom transakcija, ugovoriti drukčije stope naknada za svakog pojedinog trgovca.

Zadržavamo pravo imenovanja treće osobe radi ispunjenja nekih ili svih obveza prema ovom Ugovoru.

Zadržavamo pravo izmjene popisa prihvaćenih metoda plaćanja i podržanih platnih kartica u bilo kojem trenutku.

Uslugama se smijete koristiti samo na geografskim područjima dogovorenima između nas i vas ("Teritorij usluga"). Strogo je zabranjeno korištenje uslugama na područjima za koja niste dobili našu dozvolu.

Svako korištenje Uslugama automatski znači da je Korisnik pročitao, razumio i prihvatio ove Uvjete korištenja.

Čitač kartica

Čitač kartica i Softver morate instalirati prema uputama dostupnima na našoj web-stranici.

Omogućit ćemo vam kupnju odgovarajućeg Čitača kartica po kupoprodajnoj cijeni objavljenoj na našoj web-stranici. U slučaju da vam omogućimo kupnju Čitača kartica po sniženoj cijeni ili vam ga besplatno ustupimo na korištenje, zadržavamo pravo uvjetovanja vašeg vlasništva nad Čitačem kartica postizanjem minimalnog volumena kartičnih transakcija.

Nije vam dopušteno prodavati, iznajmljivati, licencirati ili prenijeti Čitač kartica trećoj osobi ili dopustiti korištenje Čitača kartica trećim osobama. Također, ne smijete mijenjati softver ili hardver Čitača kartica ni na koji način. Ne smijete se koristiti Čitačem kartica ni u koju drugu svrhu osim za izvršenje platnih transakcija putem mobilne aplikacije AgentCASH.

Na naš zahtjev morate nam vratiti Čitač kartica, bilo po prestanku ili isteku ovog Ugovora bilo radi zamjene postojećeg Čitača. U slučaju raskida ugovora morate nam vratiti Čitač kartica o vlastitom trošku i prenijeti vlasništvo nad Čitačem natrag na nas.

Refundirat ćemo vam kupovnu cijenu Čitača kartica ako smo to dužni učiniti po zakonu ili ako smo pristali na povrat. Pritom možemo naplatiti naknadu za troškove obrade povrata Čitača kartica. Ako se Čitač kartica vrati u korištenom stanju, možemo odbiti refundaciju troškova.

Neovlašteno korištenje Softverom

Nije vam dopušteno kopirati Softver, osim u svrhu korištenja našim Uslugama. Također, nije vam dopušteno mijenjati, dopunjavati ili izvršavati obrnuti inženjering Softvera. Ako objavimo ažuriranu verziju Softvera, od vas se traži da instalirate ažuriranu i prestanete se koristiti starom verzijom. Softver smijete upotrebljavati samo na svojem Teritoriju usluga.

Prijenos podataka

AgentCASH niti je banka niti nudi bankarske usluge. Kako bismo vam pružili Usluge, ušli smo u ugovorni odnos s bankom prihvatiteljem kartica ("Prihvatitelj kartica"). U okviru tog Ugovora kroz svoj Softver prenosimo Podatke transakcije, u skladu s autorizacijskim zahtjevom, do Prihvatitelja kartica radi pokretanja platne transakcije.

Suglasni ste s prosljeđivanjem Podataka transakcije do Prihvatitelja kartica, sa svim drugim potrebnim informacijama računa radi pokretanja i obrade platne transakcije.

Zadržavamo pravo promjene Prihvatitelja kartica u bilo kojem trenutku. Slažete se da u bilo kojem trenutku možemo proslijediti sve relevantne informacije o vama na novog Prihvatitelja kartica kako bismo osigurali kontinuitet platnih usluga.

Obveze Trgovca

Obveze Trgovca

Da biste se koristili Uslugom AgentCASH, morate se registrirati za Usluge i postaviti AgentCASH korisnički račun. Postupak registracije dostupan je putem web-stranice AgentCASH ili putem mobilne aplikacije AgentCASH.

Tijekom registracije od vas će se tražiti da nam dostavite određene informacije uključujući, ali ne ograničavajući se na vaše ime, adresu, adresu e-pošte, telefonski broj, broj bankovnog računa i, ako je potrebno, naziv tvrtke i pravni oblik organizacije, trgovački naziv, vrstu poslovanja, punu poslovnu adresu i informacije o vlasništvu.

Osim informacija o vama koje tražimo tijekom procesa registracije, zadržavamo pravo traženja dodatnih informacija ako je to potrebno po našem ili mišljenju Prihvatitelja, u cilju pružanja Usluga, usklađivanja sa zakonskim i regulatornim zahtjevima ili procjene operativnih i financijskih rizika korištenja našim Uslugama. Ako nam ne dostavite takve dodatne informacije, imamo pravo obustaviti ili otkazati vaš AgentCASH račun.

Slažete se da su podaci koje nam dostavljate tijekom postupka registracije ili na drugi način točni, potpuni i ažurni te da ćete nas odmah obavijestiti o svim promjenama bilo koje informacije koju ste nam dostavili tijekom postupka registracije ili u bilo kojem drugom trenutku tijekom trajanja ovog Ugovora. Ako bilo koja informacija postane netočna ili nepotpuna, Usluge vam mogu biti privremeno ili trajno zaustavljene.

Prilikom registracije dobit ćete osobni korisnički račun i zaporku koja će vam trebati za obavljanje platnih transakcija. Vaša je odgovornost osigurati da ove informacije i druge informacije za prijavu budu pohranjene na siguran način. Slažete se da ćete čuvati pristupne podatke računa isključivo na vlastitu odgovornost i na takav način da budu nedostupne neovlaštenim osobama. Podaci o računu osobni su i ne mogu se prenijeti ni na koga drugog osim vas.

Vaše podatke obradit ćemo u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka. Za daljnje informacije o tome kako ćemo prikupljati, obrađivati i koristiti se vašim podacima pogledajte naša Pravila privatnosti, koja su sastavni dio ovog Ugovora.

Provjera

Po završetku postupka registracije Prihvatitelj kartica ili mi provjerit ćemo vaš identitet u skladu s važećim zakonima za sprječavanje pranja novca i borbu protiv terorizma.

Odluka o tome je li vaš identitet prikladno provjeren u potpunosti ovisi o društvu AgentCASH i banci Prihvatitelju kartica. Prije uspješnog završetka postupka registracije i provjere zadržavamo pravo obustaviti ili ne započeti pružati nikakvu Uslugu prema ovom Ugovoru.

Nakon što provjerimo informacije o vama, klasificirat ćemo vas prema vrsti poslovne aktivnosti kojom se bavite. Ta se klasifikacija može upotrebljavati radi utvrđivanja određenih limita poput maksimalnog iznosa transakcije i učestalosti transakcija koje se mogu smatrati tipičnima za tu vrstu posla ili djelatnosti. Ako dođe do bilo koje znatne promjene u vašem poslovanju, morate nas odmah obavijestiti kako bismo uskladili postojeće limite s novom djelatnošću.

Ograničenja korištenja

Uslugu prihvata kartica smijete upotrebljavati samo u skladu s važećim zakonima i propisima te pravilima kartičnih shema. Kartične sheme ili Prihvatitelj kartica može povremeno od nas zahtijevati promjenu ovog Ugovora u vezi s izmjenama i dopunama pravila kartičnih shema.

Naše Usluge smijete upotrebljavati samo za prodaju proizvoda i usluga povezanih s vašom poslovnom aktivnošću. Za prodaju proizvoda ili usluga koje su izvan tog tipičnog raspona proizvoda ili usluga vaše kategorije trgovca, morate dobiti našu prethodnu suglasnost. Ako ste u nedoumici oko toga koji su proizvodi i usluge tipični za vašu kategoriju poslovanja, obratite se našoj Korisničkoj službi.

Ne smijete se koristiti Uslugama s namjerom prijevare ili na način koji obmanjuje vaše klijente, vlasnike kartica ili bilo koju treću stranu.

Logotipove i znakove kartičnih shema smijete upotrebljavati samo u skladu s pravilima kartičnih shema.

Bez našeg dopuštenja ne smijete primjenjivati minimalni prag cijena za prihvaćanje kartičnih shema tako da taj prag bude viši od minimalnog iznosa transakcije koji vam je određen zbog tehničkih razloga.

Ne smijete naplaćivati dodatne troškove za kupnju karticama bez našeg dopuštenja.

Ne smijete isplaćivati gotovinu na ime bilo koje kartične transakcije.

Ne smijete prihvaćati plaćanje debitnim i kreditnim karticama koje glase na vaše ime ili ime vašeg društva.

Ne smijete djelovati kao posrednik u plaćanju, platni agregator ili na neki drugi način preprodavati naše usluge bilo kojoj trećoj strani.

Ne smijete se koristiti Uslugama za prihvat plaćanja robe i usluga u vezi s nezakonitim i nemoralnim sadržajem; ovo se posebno odnosi na robu/usluge vezane uz kockanje koje se u skladu s primjenjivim zakonima smatraju nezakonitima.

Sigurnost

Mobilni uređaj potreban za upotrebljavanje Čitača kartice i Softvera morate nabaviti i održavati o vlastitom trošku, s potrebnim ugovorom s teleoperaterom koji omogućuje prijenos Podataka transakcije.

Ne jamčimo da će Usluge biti kompatibilne s vašim mobilnim uređajem.

Morate poduzeti sve razumne mjere kako bi Čitač kartica, aplikacija i mobilni uređaj bili sigurni te kako biste izbjegli gubitak, krađu, pronevjeru ili neovlaštenu upotrebu mobilnog uređaja, Čitača kartica, podataka za prijavu na vaš korisnički račun i sigurnosnih postavki (uključujući i vaše korisničko ime, zaporku i druge sigurnosne informacije).

U svakom trenutku morate pratiti upute koje smo vam dali, a koje se odnose na sigurnost svih Podataka kartica ili Podataka transakcije, podataka o klijentima te na integritet Čitača kartica i Softvera. Takve vam upute možemo dostaviti putem bilo kojeg dogovorenoga komunikacijskog kanala.

Ako je vaš Čitač kartica ili neki sigurnosni detalj koji se odnosi na vaš AgentCASH račun izgubljen ili ukraden ili sumnjate da ih je netko neovlašteno upotrijebio ili pokušao upotrijebiti, morate nam to bez odgađanja javiti kontaktiranjem s našom Korisničkom službom.

Ako se netko neovlašteno koristio vašim sigurnosnim detaljima za pristup vašem AgentCASH računu, a od vas nismo dobili nikakvu obavijest o tome kako je prethodno opisano, u nedostatku bilo kakvih naznaka da je vaš račun neovlašteno korišten, nastavit ćemo obrađivati svaku platnu transakciju pokrenutu kroz vaš račun.

Pri korištenju Uslugom za transakcije i pod uvjetom da platna kartica podržava PIN, morate najprije osigurati da je PIN unesen u svrhu potvrde. Prilikom korištenja Uslugom za transakcije koje zahtijevaju potpis (Chip&Sign ili Swipe&Sign) morate poduzeti sve razumne mjere kako biste bili sigurni da je Platna kartica upotrijebljena za naplatu izdana osobi koja vam je pružila karticu, na primjer uspoređujući potpis na kartici s onim koji je vlasnik kartice ispisao u vašoj prisutnosti. U slučaju kada dva potpisa nisu dovoljno slična da biste bili sigurni da ih je ispisala ista osoba, ne morate prihvatiti takvu karticu za plaćanje, osim ako osoba koja daje karticu pruži neki drugi dokaz da je vlasnik kartice.

U svakom trenutku morate poduzeti sve potrebne mjere kako biste spriječili prijevaru ili bilo kakvo ilegalno korištenje svojim AgentCASH računom, Čitačem kartica ili Softverom. Obavezni smo nadležnim tijelima prijaviti svaku prijevaru ili sumnju na ilegalne aktivnosti.

Ako postoji osnovana sumnja da je kartica koja vam je predstavljena radi plaćanja ukradena, falsificirana ili se upotrebljava na bilo koji ilegalan način, morate zapisati važne podatke kartice i odmah kontaktirati s nama.

Prilikom prihvaćanja transakcija karticama koje zahtijevaju potpis (Chip&Sign ili Swipe&Sign) morate osigurati da vlasnik kartice prihvati platnu transakciju te potpiše elektroničku potvrdu svojim imenom na određenom mjestu u Softveru.

Mi možemo u svakom trenutku ograničiti broj ili iznos (ili oboje) transakcija karticama koje upotrebljavaju autorizaciju potpisom.

Prilikom obrade transakcije puni iznos fakturirane robe/usluga morate dostaviti kao jednu transakciju. Ako je transakcija odbijena, ne smijete je podijeliti na nekoliko manjih transakcija. Imajte na umu da izdavatelj kartica zadržava pravo izvršavanja povrata sredstava kupcu ako podijelite transakciju. Podjela transakcija može dovesti do toga da Prihvatitelj kartica zadrži vaša sredstva i obustavi trgovački račun.

Sigurnosni standardi

Vaša je obveza u svakom trenutku pridržavati se važećih sigurnosnih standarda koje je utvrdilo Vijeće za sigurnosne standarde PCI (Payment Card Industry Security Standards Council) (PCI Council) čiji se uvjeti i mjere ("PCI standardi") mogu pronaći na stranici www.pcisecuritystandards.org.

Vaša je obveza kao trgovca koji prihvaća plaćanje karticama utvrditi koji se PCI Standardi primjenjuju na vas. Na temelju informacija koje imamo o vama možemo vam preporučiti da poduzmete određene radnje kako biste se uskladili s odgovarajućim PCI standardom. Međutim, preporuke ne predstavljaju pravni savjet i mi ne možemo biti odgovorni za točnost preporuka koje ćemo vam dati.

Obavijest o kvaru

Morate nas odmah obavijestiti o bilo kakvom prekidu, kvaru ili oštećenju koje se odnosi na Čitač kartica, Softver ili naše Usluge.

Suradnja

Obvezni ste u potpunosti surađivati s nama na vlastiti trošak ako je vaša suradnja potrebna radi revizije koju zahtijeva Prihvatitelj kartica, kartična shema ili prema naredbi ili istrazi nadležnog tijela, tijela za provedbu zakona ili suda.

Chargeback

U okviru rokova utvrđenih zakonom i važećim pravilima kartičnih shema, transakcija može biti poništena kroz proces nazvan chargeback ("Chargeback") ako takva transakcija:

 • podliježe sporu (npr. ako roba ili usluge nisu isporučeni ili ako ne ispunjavaju potrebne standarde)
 • ako ju je zbog bilo kojeg razloga ukinula nadležna kartična shema, Prihvatitelj kartica, vlasnik kartice ili izdavatelj kartice
 • nije autorizirana ili Prihvatitelj kartica ima razloga sumnjati da transakcija nije bila autorizirana
 • ako je ilegalna, napravljena prijevarom ili krši uvjete ovog Ugovora
 • ili zbog bilo kojeg drugog razloga, kako je navedeno u važećim pravilima kartičnih shema.

Ako je Prihvatitelj kartica dobio zahtjev za Chargeback vezan uz neku od transakcija, Prihvatitelj kartica može odbiti iznos Chargebacka i sve povezane naknade i kazne od još neisplaćenih iznosa drugih transakcija ili tražiti naplatu troškova drugim putem.

Digitalne potvrde

Prihvatitelj kartica ili AgentCASH besplatno će pohranjivati potpise s digitalnih potvrda. Niste dužni samostalno pohranjivati ove dokumente.

Naša odgovornost

Iako nastojimo da naše Usluge budu raspoložive 24 sata na dan, ne možemo preuzeti odgovornost za slučaj kada su Usluge zbog bilo kojeg razloga nedostupne ili Čitač kartica ili Softver neupotrebljivi u bilo koje vrijeme ili u bilo kojem razdoblju. Pružanje Usluga može biti privremeno obustavljeno i bez prethodne najave u slučaju kvara sustava, održavanja ili popravaka ili zbog razloga koje ne možemo kontrolirati. Nastojat ćemo vas unaprijed obavijestiti o svim planiranim održavanjima i popravcima koji mogu dovesti do obustave Usluga.

Vaša odgovornost prema nama, Prihvatitelju kartica i kartičnim shemama

Odgovorni ste nama, Prihvatitelju kartica i kartičnim shemama:

 • za bilo kakve gubitke nastale kao posljedica vaših postupaka ili postupaka vaših zaposlenika, direktora, službenika, zastupnika ili ostalih osoba pod vašom kontrolom
 • za kršenje ovog Ugovora
 • za nepridržavanje propisanih politika sigurnosti ili uputa za korištenje
 • za neusklađenost s bilo kojim razumnim uputama koje ste dobili od nas ili Prihvatitelja kartica, a koje se odnose na korištenje našim Uslugama
 • za kršenje primjenjivih pravila kartičnih shema
 • za djelovanje na način koji je doveo ili će dovesti do štete za naš ugled, ugled Prihvatitelja kartica ili kartičnih shema
 • za postupanje s namjerom prijevare
 • za kršenje važećih zakona i propisa.

Dužni ste zaštititi i osloboditi odgovornosti nas i Prihvatitelja kartica ili bilo kojeg od naših zaposlenika ili zaposlenika Prihvatitelja kartica, direktora, službenika i predstavnika, od svih zahtjeva trećih osoba koje podnesu protiv nas ili Prihvatitelja kartica nastalih kao rezultat bilo kojeg od događaja navedenih u prethodnom stavku.

Svaka ilegalna aktivnost ili prijevara bit će prijavljena nadležnim tijelima.

Sporovi i pritužbe

Ako imate bilo kakve pritužbe na naše Usluge, obratite se našoj Korisničkoj službi putem e-pošte na podrska@agentcash.com. Korisnička služba pregledat će vašu pritužbu i pravovremeno vas obavijestiti o rezultatima. Također, možete podnijeti i pisani prigovor i poslati ga Korisničkoj službi društva AgentCASH na adresu AGENT CASH LTD, 1 Mark Square, London EC2A 4EG, UK.

Uvjeti raskida

Ovaj Ugovor stupa na snagu vašim pristankom, ali pružanje Usluga može biti obustavljeno sve dok mi ili Prihvatitelj kartica ne utvrdimo da ste završili sve potrebne korake za registraciju i uspješno prošli postupak provjere. Ugovor će biti na snazi sve dok ga ne prekine jedna od strana, u skladu sa sljedećim odredbama.

Raskid od strane vas

Imate pravo raskinuti ovaj Ugovor, bez obrazloženja, kontaktiranjem s našom Korisničkom službom.

Obustava i prestanak od strane društva AgentCASH

Možemo raskinuti ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku dajući vam obavijest o raskidu najmanje dva mjeseca unaprijed.

Vaš račun i ovaj Ugovor možemo raskinuti nakon šest mjeseci nekorištenja Uslugama.

Nakon što se vaš račun ukine, nećete moći više pristupiti detaljima svojeg računa.

Zadržavamo pravo na trenutačno obustavljanje ili ukidanje dijela Usluga ili svih Usluga u slučaju:

 • da smo na to prisiljeni od strane nadležnih tijela vlasti, Prihvatitelja kartica ili kartične sheme
 • da u svojem razumnom nahođenju smatramo da vaši proizvodi ili usluge krše ovaj Ugovor, pravila kartičnih shema i/ili važeće zakone
 • da u svojem razumnom nahođenju smatramo da daljnje pružanje naših Usluga vama predstavlja prijetnju našem ugledu ili ugledu Prihvatitelja kartica kod kartičnih shema, regulatornih tijela i/ili šire javnosti ili
 • da nalazimo jasne naznake da ste ili ćete vjerojatno postati insolventni i/ili ne možete osigurati isporuku svojih proizvoda i/ili usluga
 • da ste nam pružili neistinite, netočne, nepotpune ili obmanjujuće podatke
 • da ste povrijedili uvjete ovog Ugovora
 • da je vaš račun kompromitiran
 • da nam predstavljate neprihvatljiv rizik od prijevare ili financijski rizik
 • da se koristite Uslugama u suprotnosti s primjenjivim zakonima, pravilima i propisima ili
 • da ste sudjelovali u prijevari ili nezakonitom ponašanju.

Nastojat ćemo vas unaprijed obavijestiti o svojoj namjeri o obustavi Usluga te vam pružiti razloge za to kad god je to moguće.

Posljedice raskida

Po prestanku ovog Ugovora nećete više smjeti upotrebljavati Usluge, Softver ni licencu za upotrebu bilo kakvih logotipova, zaštitnih znakova ili drugog intelektualnog vlasništva koje ste imali temeljem ovog Ugovora. Morate ukloniti sva spominjanja društva AgentCASH i kartičnih shema, kao i logotipove i naljepnice uključujući, ali ne ograničavajući se na one izložene na svojim prodajnim mjestima i web-stranicama.

Prestanak ovog Ugovora neće utjecati na prava ili obveze koji su možda nastali prije raskida ili isteka. Obveze svake od strana iz Ugovora čija je svrha opstanak i nakon raskida nastavit će se u punoj snazi bez obzira na raskid.

Povjerljivost i privatnost

Stranke moraju čuvati kao tajnu sve povjerljive informacije ili podatke koji su razmijenjeni u njihovim ugovornim odnosima, osim ako je drukčije predviđeno u ovom Ugovoru ili u skladu s pravnim obvezama.

Plaćanjem Platnim karticama vlasnik kartice pristaje na obradu svojih osobnih podataka potrebnih za izvršenje transakcije putem Softvera AgentCASH. AgentCASH i Trgovac prenijet će, obraditi i koristiti se tim podacima u skladu s britanskim Zakonom o zaštiti podataka iz 1998. i Direktivom EU-a 95/46/EEZ o zaštiti osobnih podataka.

Intelektualno vlasništvo

Osim kako je izričito navedeno u ovom Ugovoru, korištenjem Uslugama ne stječete nikakvo pravo vlasništva ili interes nad intelektualnim vlasništvom Usluga. Za potrebe ovog Ugovora "Prava intelektualnog vlasništva" znači svi izumi (patentirani ili ne), prava dizajna, prava baze podataka, autorska prava, moralna prava, prava na žigove, logotipe, trgovačka imena, sva registrirana prava intelektualnog vlasništva, znanje te sva prava i oblici zaštite slične prirode i oni koji imaju isto ili slično značenje.

Ne smijete dodijeliti, ustupati, kopirati ili distribuirati Usluge ili dopustiti trećim stranama korištenje Uslugama.

Osim u mjeri dopuštenoj zakonom, ne smijete kopirati, prilagođavati, izvršavati obrnuti inženjering, dekompilirati, rastavljati, mijenjati, prilagođavati Usluge ili ispravljati pogreške u Uslugama.

Izjave i jamstva

Izjavljujete i jamčite nam: (i) da imate najmanje 18 godina; (ii) da ste stanovnik Republike Hrvatske; i (iii) da imate zakonsko pravo i punu moć i ovlast sklopiti ovaj Ugovor i ispunjavati obveze u skladu s njim.

Završne odredbe

Izmjene ugovora

Zadržavamo pravo izmjene ovog Ugovora u bilo kojem trenutku. O bilo kojoj izmjeni nastojat ćemo vas obavijestiti najmanje dva mjeseca unaprijed, osim ako je izmjenu ili dopunu potrebno uvesti što prije radi usklađivanja s važećim zakonima i propisima. O promjeni ćete biti obaviješteni putem poruke unutar Softvera ili putem e-pošte. Ako ne želite prihvatiti promjenu uvjeta, imate pravo raskinuti ovaj Ugovor tijekom otkaznog roka o čemu ćete nas obavijestili pod uvjetima opisanima u Ugovoru. Vaše daljnje korištenje Uslugama nakon takvog otkaznog roka smatrat će se vašim prihvaćanjem izmijenjenih odredbi i uvjeta.

Najnovija verzija ovog Ugovora može se pronaći na našoj web-stranici. Na vaš zahtjev poslat ćemo vam ovaj Ugovor i u papirnatom obliku.

Ništavost

Ako se bilo koja odredba ovog Ugovora pokaže neprovedivom na bilo koji način, to neće utjecati na valjanost ostalih odredbi.

Komunikacija

Izvješća, obavijesti i druga priopćenja vezana za ovaj Ugovor (uključujući sve promjene u uvjetima i odredbama ovog Ugovora) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku, u pisanom obliku, dostavljena putem e-pošte ili elektronički, putem AgentCASH računa. Za potrebe ovog Ugovora svaka obavijest može se dostaviti u pisanom obliku, elektronički, osim ako izričito zahtijevamo da dokument bude na papiru i/ili potpisan.

Morate imati valjanu poštansku adresu i adresu e-pošte za vrijeme trajanja ovog Ugovora. Morate nas odmah obavijestiti ako ste promijenili adresu ili druge informacije za kontakt koje ste nam dostavili prilikom registracije ili za vrijeme trajanja Ugovora. Nećemo biti odgovorni ako vam zbog vašeg propusta dopis pošaljemo na neispravnu adresu. AgentCASH ne snosi odgovornost ako adresa e-pošte koju ste odredili za komunikaciju s nama više ne vrijedi ili ako ste je promijenili, a niste nas obavijestili o tome.

Sva priopćenja poslana elektroničkim putem na posljednju adresu koju ste nam dali za ovu namjenu smatraju se primljenima na dan slanja, osim ako slanje rezultira primitkom obavijesti o pogrešci u komunikaciji. Priopćenja poslana poštom smatrat će se primljenima na drugi radni dan nakon slanja.

Korisnička služba

S našom Korisničkom službom možete kontaktirati slanjem e-pošte na podrska@agentcash.com ili putem naše web-stranice. Također možete poslati pisano priopćenje poštom na adresu AGENT CASH LTD, 1 Mark Square, London EC2A 4EG, UK. Međutim, preporučujemo da komunicirate s nama elektroničkim putem.

Vaš račun

Vaš AgentCASH račun služi isključivo za vašu osobnu upotrebu i ne smijete dodijeliti ili prenijeti bilo koje od vaših prava i obveza iz ovog Ugovora na bilo koju osobu bez našeg prethodnoga pisanog odobrenja.

Ako odlučimo prenijeti vaš račun na drugu osobu (primjerice u okviru postupka restrukturiranja ili prodaje dijela tvrtke), to ćemo učiniti samo ako osoba na koju se prenosi račun ima odgovarajuće regulatorne dozvole i ovlaštenja. Pritom ćemo vas obavijestiti o toj promjeni najmanje dva mjeseca unaprijed. Vi ćete biti u mogućnosti prekinuti svoj račun u tom razdoblju ako to želite.

Prava potrošača

Ako ste potrošač, kao što je definirano zakonima vezanima uz vaše mjesto boravka, imate pravo otkazati ovaj Ugovor u pisanom obliku u bilo kojem trenutku u roku od dva tjedna od trenutka sklapanja ovog Ugovora ili dana kad su vam priopćeni ovi uvjeti, ovisno o tome što je kasnije. Prestanak neće utjecati ni na koju već obrađenu transakciju dostavljenu Prihvatitelju kartica ili kartičnoj shemi.

Prava treće strane

Osoba koja nije stranka u ovom Ugovoru nema pravo (Prava trećih strana) provođenja bilo koje odredbe ovog Ugovora.

Cijeli sporazum

Ovaj Ugovor predstavlja cjelokupni sporazum između vas i nas te nadvladava i zamjenjuje sve prethodne nacrte, ugovore, sporazume i dogovore između vas i nas, bilo pisane ili usmene, koji se odnose na njegov predmet.

Svaka se strana slaže da u svrhu sklapanja ovog Ugovora nisu dana nikakva jamstva osim onih navedenih u ovom Ugovoru.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Ovaj Ugovor i svaki spor ili zahtjev koji proistječe iz njegova predmeta ili je u vezi s u skladu je s engleskim zakonima, osim ako ste u sklapanje ovog Ugovora ušli kao potrošač. U tom se slučaju mogu primjenjivati obvezni lokalni zakoni o zaštiti potrošača.

Ako ste poslovni kupac i ispunjavate uvjete za ugovorno određivanje mjesta za rješavanje sporova koji proizlaze iz ovog Ugovora ili u vezi s njim, slažete se:

 • da engleski sudovi imaju isključivu nadležnost za donošenje odluka u slučaju sporova ili postupaka koje vi pokrenete protiv nas
 • da engleski sudovi imaju ne-isključivu nadležnost za donošenje odluka u slučaju sporova ili postupaka koje mi pokrenemo protiv vas.
Kolačići (cookies) nam pomažu pri pružanju usluga. Korištenjem naših usluga, prihvaćate naše korištenje kolačića. Saznaj više